Polska złożyła skargę na Niemcy do Komisji Europejskiej

Andrzej Winnicki
28.07.2023

Polski rząd wysłał oficjalną skargę do Komisji Europejskiej na Republikę Federalną Niemiec za nielegalny wywóz śmieci nad Wisłę. Skarga może zapoczątkować postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

35 tysięcy ton nielegalnych śmieci

Zdaniem polskiego rządu z Niemiec do Polski przywieziono około 35 tysięcy ton nielegalnych, w tym niebezpiecznych odpadów, które są składowane w siedmiu miejscach. Śmieci z Niemiec miały się znajdować na składowisku w Zielonej Górze, gdzie kilka dni temu wybuchł ogromny pożar.

Polska miała wielokrotnie interweniować w tej sprawie bezpośrednio u strony niemieckiej, ale bez rezultatu. Rząd federalny nie zaprzecza tym zarzutom, natomiast twierdzi, że odpowiedzialne za proceder są poszczególne landy.

Brak możliwości polubownego załatwienia tej sprawy skutkuje skargą do KE i prawdopodobnym dalszym postępowaniem przed TSUE.

Przegląd wydarzeń tygodnia 24.07-30.07 2023

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie