Czym jest księga identyfikacji wizualnej?

Andrzej Winnicki
29.03.2023

Spójność wizerunkowa firmy to jeden z czynników, który warunkuje firmę jako dojrzałą organizację, zdolną do konsekwentnego komunikowania się z najbliższym otoczeniem według wcześniej ustalonych zasad i reguł. Wszystkie te standardy w nowoczesnym biznesie powinny być spisane w księdze identyfikacji wizualnej. Czym jest księga identyfikacji wizualnej i jak powinno wyglądać jej tworzenie?

Księga identyfikacji wizualnej - czym jest i kto powinien zainteresować się tym rozwiązaniem?

Zanim przejdziemy do opisania docelowego odbiorcy księgi identyfikacji wizualnej, dokładnie zdefiniujmy, czym w ogóle jest taki dokument. To napisany w przystępny sposób (cyfrowo lub tradycyjnie) zbiór zasad, który z uwzględnieniem wszelkich detali omawia zasady wykorzystania logotypu, barw firmowych, czcionek, motywu przewodniego i każdego elementu, który w naszej strategii powinien być kojarzony z naszą firmą, jednocześnie łącząc się logicznie z utworzoną wizją i misją przedsiębiorstwa.

Komunikacja wizualna to dzisiaj klucz w biznesie. Odpowiada nie tylko za zwiększenie rozpoznawalności i wzrost sprzedaży, ale przede wszystkim za budowę długoterminowego zaufania do naszej marki. Księga identyfikacji wizualnej to podstawowe narzędzie, jakim kierują się największe na świecie firmy - Apple, Microsoft, Starbucks, McDonald czy Coca-Cola. Warto jednak pamiętać, że księga identyfikacji wizualnej nie jest produktem zarezerwowanym jedynie dla największych korporacji. To sformalizowany zbiór założeń, którymi kierować powinna się każda organizacja z potencjałem do rozwoju i chęcią uporządkowania zasad komunikacji ze światem.

Najważniejsze praktyki tworzenia kompletnej księgi identyfikacji wizualnej

Sposób, w jaki księga identyfikacji wizualnej zostanie przygotowana, zależy w głównej mierze od samej firmy, która stara się ustalić pewne reguły brandingu. Istnieją jednak uniwersalne praktyki, które wpływają na wysoką jakość identyfikacji wizualnej i użyteczność samego dokumentu. Jaka powinna być księga identyfikacji wizualnej? Przede wszystkim:

  • czytelna w przekazie - prostota i klarowność to istotny element, jakim powinniśmy się kierować przy tworzeniu księgi. Informacje powinny być możliwie zwięzłe i przy tym zrozumiałe, co ułatwi stosowanie reguł bez straty czasu na domysły.
  • pokrywająca wszystkie przypadki - materiał powinien wyczerpać wszystkie elementy, które mogą teraz, lub w przyszłości okazać się istotne w celu zaprezentowania naszej marki światu zewnętrznemu. Jeśli wymaga tego sytuacja, postarajmy się o uwzględnienie dodatkowych zasad i reguł, które teraz nieprzydatne, mogą okazać się niezastąpione w przypadku zmiany modelu biznesowego.
  • elastyczna w interpretacji - PR i cały obszar identyfikacji wizualnej, choć powinien zawierać się w pewnych sztywnych ramach, może być poddany pewnym modyfikacjom w przyszłości. Przy tworzeniu księgi identyfikacji wizualnej warto zadbać o elastyczność reguł i zasad, które przy okazji zagwarantują aktualność nawet w przypadku zmieniającego się świata biznesu.

Zadbaj z agencją marketingową o spójny wizerunek marki

Bardzo często firmy, które zwracają uwagę na swój branding, zlecają szereg usług, takich jak projekt logo, projektowanie stron internetowych czy tworzenie materiałów reklamowych różnym agencjom. Z jednej strony to słuszne podejście do outsourcingu obszarów działalności, na których się nie znamy. Z drugiej jednak zbyt wielu podwykonawców wpłynie na niejednorodność brandingu, co osłabi siłę przekazu i nie wpłynie znacząco na rozpoznanie naszej marki. 

Jeśli zależy nam na długoterminowym efekcie, warto postawić na agencję, która od samego początku stworzy z nami księgę identyfikacji wizualnej, a na jej podstawie zaplanuje resztę działań strategicznych. Mimo to chcemy korzystać z usług różnych firm? Żaden problem. Zanim jednak rozpoczniemy współpracę, zadbajmy o to, by księga identyfikacji wizualnej była już stworzona - to znacznie ułatwi i przyspieszy tworzenie wartościowych materiałów reklamowych, które zapewnią budowę naszego pozytywnego wizerunku. 

Artykuł partnera.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie